План работы бракеражной комиссии

План

работы бракеражной комиссии

КГУ «Опорная школа (РЦ) на базе гимназии №9 п. Осакаровка»

на 2019-2020 уч.г.

 

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания

постоянно

члены комиссии

2

Проверка соблюдения правил и условий хранения продуктов питания

постоянно

члены комиссии

3

Контроль за соответствием ежедневного меню перспективному меню

ежедневно

зам.директора – Константиниди Д.В., мед.работник –

Игубнова Т.Ю.

4

Контроль организации работы на пищеблоке

ежедневно

члены комиссии

5

Контроль за сроками реализации продуктов питания и качеством приготовления пищи

ежедневно

мед.работник –

Игубнова Т.Ю.

6

Контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока

ежедневно

мед.работник –

Игубнова Т.Ю.

7

Присутствие при закладке основных продуктов, проверка выхода блюд

периодически

члены комиссии

8

Контроль витаминизации блюд

ежедневно

мед.работник –

Игубнова Т.Ю.

9

Ведение бракеражного журнала

ежедневно

мед.работник –

Игубнова Т.Ю.

10

Работа с родителями

по плану

председатель комиссии

«Осакаровка кентінің № 9 гимназиясы базасындағы

Тірек мектебі (РО)» КММ бракераж комиссиясының

2019-2020 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

 

Іс-шаралар

Мерзімі

Жауапты

1

Тамақ өнімдерін тасымалдау, жеткізу және түсіру кезінде санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталуын бақылау

Үнемі

Комиссия мүшелері

2

Тамақ өнімдерін сақтау ережелері мен шарттарының сақталуын тексеру

Үнемі

Комиссия мүшелері

3

Күнделікті мәзірдің перспективалық мәзірге сәйкестігін бақылау

күн сайын

Директордың орынбасарының м.а. – Константиниди Д.В., Мед.қызметкер –

Игубнова Т.Ю.

4

Ас блогындағы жұмысты ұйымдастыруды бақылау

күн сайын

члены комиссии

5

Тамақ өнімдерін өткізу мерзімін және тамақ дайындау сапасын бақылау

күн сайын

Мед.қызметкер –

Игубнова Т.Ю.

6

Ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиена ережелерін сақтауын бақылау

күн сайын

Мед.қызметкер –

Игубнова Т.Ю.

7

Негізгі өнімдерді қою кезінде болуы, тағамдардың шығуын тексеру

мерзімді түрде

Комиссия мүшелері

8

Тағамдарды витаминдеуді бақылау

күн сайын

Мед.қызметкер –

Игубнова Т.Ю.

9

Бракераж журналын жүргізу

күн сайын

Мед.қызметкер –

Игубнова Т.Ю.

10

Ата-аналармен жұмыс

Жоспар бойынша

Комиссия төрағасы

 

 

 

Last modified: Thursday, 26 November 2020, 1:26 AM